Smmt.fi

Suomen merimuseon tuki ry
MUKANA MERIHISTORIAN MUUTOKSESSA

 
 
 
Pitkäpaasi_1_Juha Puustinen.jpg

SUOMEN MERIMUSEON TUKI RY:N TAVOITE

Edistämme tietoisuutta Suomen merihistoriasta.

 
 

Suomen merimuseon tuki ry on vuonna 1997 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea Suomen merimuseon toimintaa, edistää yleisön tietoisuutta merenkulun perinteistä sekä lisätä kiinnostusta merenkulun historiaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, tekee aloitteita, esityksiä, antaa lausuntoja, järjestää kokouksia ja koulutustilaisuuksia sekä harjoittaa yhteistyötä muiden merenkulkualan yhdistysten kanssa.

Yhdistys toimii museon kannatusyhdistyksenä ja pyrkii hankkimaan varoja merimuseon toimintaan, muun muassa meriarkeologiseen tutkimukseen, museoalusten kunnostukseen ja ylläpitoon sekä näyttely- ja julkaisutoimintaan.

Suomen merimuseo on osa Kansallismuseon museoperhettä, johon kuuluu seitsemän museota ja kaksi linnaa. Merimuseo toimii Kotkan Kantasatamassa sijaitsevassa Merikeskus Vellamossa, jossa toimivat myös Kymenlaakson museo, Tietokeskus Vellamo, Kotkan kulttuuriasiainkeskus, museokauppa Plootu ja ravintola Laakonki.

Suomen merimuseo on osa Kansallismuseon museoperhettä, johon kuuluu seitsemän museota ja kaksi linnaa. Merimuseo toimii Kotkan Kantasatamassa sijaitsevassa Merikeskus Vellamossa, jossa toimivat myös Kymenlaakson museo, Tietokeskus Vellamo, Kotkan kulttuuriasiainkeskus, museokauppa Plootu ja ravintola Laakonki.

 
 
 
 
Pitkäpaasi_1_Juha Puustinen.jpg

Suomen Merimuseon tuki -yhdistyksen missio

Suomen Merimuseon tuki ry:n tarkoituksena on tukea Suomen merimuseon toimintaa sekä edistää yleisön tietoisuutta merenkulun perinteistä ja lisätä kiinnostusta merenkulun historiaan.

Maritime Centre Vellamo_Kotka, Finland_Photo Timo Vesterinen.139.jpg

Yhdistys majakkana Suomen merimuseon toiminnalle

Suomen merimuseon tutkana ja majakkana toimivan Suomen Merimuseon tuki ry:n toimintaa koordinoidaan Kotkasta, Merikeskus Vellamosta käsin. 

 
 
 
Pitkäpaasi_2_Juha Puustinen.jpg

Juhlimme 20-vuotiasta yhdistystä 1.12.2017

Suomen merimuseon tuki ry – Stödförening för Finlands sjöhistoriska museum rf perustettiin Museovirastossa Helsingissä 1.12.1997. 

Pitkäpaasi_2_Erik Tirkkonen.JPG

Pitkäpaasi

Tutustu Suomen Merimuseon purjehtivaan luotsikutteriin, jonka hankinnan SMMT rahoitti vuonna 2000. 

 
 
 

Miksi merenkulun kehittyminen on ollut Suomelle tärkeää?

 
 
 
Maritime Centre Vellamo_Kotka, Finland_Photo Timo Vesterinen.  032.jpg